Informatii utile

Reglementari privind protectia consumatorului de servicii imobiliare

ceea ce priveşte serviciile imobiliare, agenţii imobiliari au obligaţia de a prezenta consumatorilor, în faza pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, inclusiv:
 surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;
 preţurile practicate în piaţă;
 situaţia juridică a imobilului;
 nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator;
 nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară.
De asemenea, agenţiile imobiliare nu mai au voie să perceapă penalităţi pentru neefectuarea tranzacţiei, din culpa consumatorului, în cuantum mai mare decât valoarea comisionului pe care acesta îl datora agenţiei în cazul efectuării tranzacţiei.
În ceea ce priveşte vânzarea produselor alimentare şi garanţiile asociate acestora, principalele măsuri reglementate sunt următoarele:
 producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau data limită de consum pentru produsele alimentare/data durabilităţii minimale stabilite de producător durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, modul de utilizare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, contraindicaţii.
 produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate şi este interzisă modificarea termenelor de valabilitate înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentele însoţitoare.
 consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor/prestatorilor de servicii remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. Vânzătorul/prestatorul de servicii suportă toate cheltuieli legate de aceste deficienţe, situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia cu aceştia.
 producătorii să folosească în activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare;
 producătorii să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele care nu îndeplinesc caracteristicile prescrise şi care ar putea afecta viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul consumatorilor.
În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare informarea consumatorului, încă din faza pre-contractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale, sau în cazul modificării comisioanelor stabilite în contractul de împrumut bancar şi introducerea de noi comisioane pe parcursul derulării contractului, fără acordul consumatorului, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 50.000 lei.
În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la obligativitatea agenţilor imobiliari de a prezenta consumatorilor, în faza pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei.